gesamplede woorden

reflect van de maan

Advertenties
Standaard
gesamplede woorden

’t smeden van ijzer

‘t smeden van ijzer

waar rook is brandt een vuur
de pluimen kwamen uit haar oren
en stegen naar omhoog – een
wijde verte in

een man lag op ‘t wolkendek
naar zuivere lucht te snakken
zo ontgaat een ieder zijn ademnood
‘t is daadwerkelijk zo gegaan

de streaker vatte dan ook vlam
ging op zoek naar open water
al rennende van een torenhoge klif
zijn verhaal zal menig mens nog heugen

en de mislukte kloon tilde er niet eens aan
haar interne vuur gelijk ‘t olympische
deed elk onervaren lichaam iets
laten we het magie noemen

tot plots alle mensen scoorden
en overal werd weer genoten
tot ook die beelden
tot het dagelijkse behoren

© Maularia Fist

Standaard
gesamplede woorden

het trauma

het trauma

kent iemand de procedures
voor een hersenoperatie
om mij te helpen vergeten

te vergeten waar ik zo aan tilde
trok aan ‘t zware lijf – van
des werelds grootste paard
dat al reeds gestorven was
eer ik eraan begon te trekken

de buitenwereld was beangstigend
en er zat niet één breuk in het plafond
‘t waren barsten die vlakken scheiden
gelijk de draagmuur vol scheuren
rafels geverfd behang

wie maakt mij ontwaakt
uit de verschrikkelijkste nachtmerries
en wie benadert me met respect
zonder telkens te hoeven vragen
of ik in een heel moeilijke periode zit

© Maularia Fist

Standaard
gesamplede woorden

in het holst van de nacht

gesamplede woorden

te midden van ‘t literaire landschap
bezag hij na vele veldslagen van epische statuur
nog onbezind land en overbezind land
in een volstrekte willekeur voorbij gaan

geen orde was er in te vinden
waarop hij, de legendarische dichter
met wijze gedachtegang dacht – dat
hij diezelfde regelmaat er in terug zou krijgen

er op hopende dat hem dit zal lukken
pakte hij woorden hier en daar, soms zelfs een zin
en schiep daarmee nieuwe teksten
waardoor de regelmaat wederkeerde
in ‘t literaire landschap

na de verrichte wonderen van deze held
stonden er meerdere sterfelijke dichters op
maar die vergaten het doel dat was, is en zal zijn
de regelmaat in juiste verhouding te verdelen
en alzo wankelde ‘t literaire landschap

waarop de legendarische dichter besloot
dat er beter met de regelmaat omgegaan moest worden
en schiep daarom een nieuw soort dichter
die zijn werk voortzette in ‘t Aardse Rijk
deze dichter noemde hij Maularia Fist
en hij vertrouwde er op dat het goed kwam

 

in het holst van de nacht

de oplossing was een rigoureuze
al was het dan ook geen zoutzuur
zo radeloos waren de swingers nou
ook weer niet

wel was er de discussie, die beruchte
die zo omstreden was
‘t beviel men best wel – al
was er geen sprake van prevaleren

‘t ging er die bewuste nacht om
wie er het ultieme genot beleefde
sowieso was dat geen probleem
want alle andere mannen
hadden überhaupt al de griep

Standaard